Spelinspektionen föreslår förbud mot spel med kreditkort

Spelinspektionen föreslår förbud mot spel med kreditkort

I juli publicerade justitieministeriet en rapport där intressenter sedan dess har blivit ombedda att kommentera rapporten Förstärkt konsumentskydd mot riskfyllda lån och överbelåning.

Utredningen drog slutsatsen att skälen mot att införa ett förbud mot spel med kreditkort överväger skälen för ett förbud. Bland de föreslagna åtgärderna fanns ett system för skuld- och kreditregister.

Som svar upprepade Spelinspektionen sin juridiska ståndpunkt att spellagen förbjuder licensinnehavare från att uppmuntra spelare att låna. De som gör detta, säger myndigheten, bryter mot sin vårdplikt som anges i lagens första avsnitt. Myndigheten noterade att i en nyligen genomförd undersökning bland licensinnehavare erbjöd cirka 60 % betalning med kreditkort.

Sverige bör följa Storbritanniens och Norges exempel

Spelinspektionens generaldirektör, Camilla Rosenberg, sade att den juridiska situationen bör klargöras genom ändrad lagtext. Trots att det finns praktiska problem med att införa ett förbud, kunde Sverige följa Storbritanniens och Norges exempel.

Rosenberg: ”Myndigheten anser att utredningen inte tillräckligt har tagit hänsyn till det signalvärde ett förbud skulle kunna ha. Det klargör uppfattningen att spel för lånade pengar är ett oönskat fenomen i samhället.”

Myndigheten sade att den stöder majoriteten av förslagen, inklusive ett system för skuld- och kreditregister.

Rosenberg: ”En effektiv och sund kreditkontroll spelar en mycket viktig roll i att motverka den överbelåning som drabbar personer med spelproblem. Spelinspektionen är därför positiv till utredningens förslag att ett system för skuld- och kreditregister (SKRI-register) införs.

Spelinspektionen har inga invändningar mot det föreslagna utformningen av systemet, men vill betona vikten av noggranna överväganden under den fortsatta beredningen, till exempel när det gäller frågan om vilka detaljerade krav som måste ställas på ett kreditupplysningsföretag för att det ska få ha ett SKRI-register.”

Motverka riskfyllda lån

Utredningen undersökte kreditmarknaden och föreslog åtgärder för att motverka riskfyllda lån och överbelåning. Uppdraget inkluderade att bedöma vilka fenomen som bidrar till riskerna med att konsumenter lånar pengar de inte kan återbetala.

Uppdraget inkluderade att föreslå ett system för skuldregister och bedöma vilka åtgärder som kunde skapa bättre förutsättningar för att återbetala skulder.

Sedan publiceringen har justitieministeriet bett om svar från olika röster, inklusive Svenska Spel och Branschföreningen för Onlinespel. Även domstolsväsendet, sjukvårdspersonal och myndigheter som representerar konsumenter och banker har rådfrågats.

Storbritannien tillkännagav ett förbud mot användning av kreditkort för spel år 2020, med införandet i april samma år. Spelkommissionen fastställde att genomförandet av förbudet hade gått smidigt och inte lett till ”oavsiktliga konsekvenser”.

I september lade Australiens regering fram Interactive Gambling Amendment Bill 2023 för att förbjuda användningen av kreditkort. Lagen föreskriver böter på upp till AU$234

Karl Åhgren
Karl Åhgren

Karl Åhgren är inte bara hjärnan bakom, utan också den passionerade grundaren av Snabbacasinon.se.

Med en gedigen bakgrund inom iGaming, både som ivrig spelare och skicklig författare, har Karl dedikerat sig till att leverera endast den mest trovärdiga och aktuella informationen.

När du navigerar på sajten kan du känna dig trygg, med vetskapen om att det är Karls expertis som guidar dig.