Riksrevisionen utvärderar spelinspektionen

Riksrevisionen utvärderar spelinspektionen

Just nu pågår en omfattande utredning utförd av Riksrevisionen rörande hur Spelinspektionen sköter sin tillsyn över spelmarknaden. En omfattande rapport med resultat från denna utredning förväntas bli publicerad i september 2024.

Utgångspunkten

Spelindustrin, som omsätter miljarder, bidrar väsentligt till statskassan genom spelskatt och andra avgifter, uppgående till ungefär 6 miljarder kronor årligen. Samtidigt uppskattas kostnaderna relaterade till spelmissbruk till omkring 9 miljarder kronor. Svensk spelpolitik strävar efter att skapa en trygg och reglerad spelmarknad, som både skyddar medborgarna från spelandets negativa effekter och bidrar till finansieringen av ideella verksamheter.

2019 genomgick den svenska spelmarknaden stora förändringar, med nya lagar och licenskrav för att stärka statens kontroll och skydda konsumenterna. Spelinspektionen, som nu övervakar cirka 600 licensinnehavare, står inför utmaningar i sitt tillsynsarbete på grund av marknadens expansion och ny lagstiftning.

Mål

Syftet med Riksrevisionens granskning är att utvärdera om Spelinspektionens tillsyn över spelmarknaden sker på ett effektivt sätt.

Så går det till

Riksrevisionens granskningar utförs i två steg: en initial planeringsfas där granskningens omfång och resurser bestäms, följt av en fas där huvuddelen av insamlingen och analysen av information äger rum.

Karl Åhgren
Karl Åhgren

Karl Åhgren är inte bara hjärnan bakom, utan också den passionerade grundaren av Snabbacasinon.se.

Med en gedigen bakgrund inom iGaming, både som ivrig spelare och skicklig författare, har Karl dedikerat sig till att leverera endast den mest trovärdiga och aktuella informationen.

När du navigerar på sajten kan du känna dig trygg, med vetskapen om att det är Karls expertis som guidar dig.