Motsättning kring förslaget om höjd spelskatt i Sverige

Motsättning kring förslaget om höjd spelskatt i Sverige

Sveriges regering har nyligen lanserat ett förslag om att öka spelskatten från 18 procent av GGR (Gross Gaming Revenue) till 22 procent. Regeringen hänvisar till en stabilisering av spelmarknaden sedan 2019 och en hög kanalisering som skäl till denna ökning för svenska casinon.

Men reaktionerna har varit starka, särskilt från BOS (Branschföreningen för Onlinespel). BOS generalsekreterare, Gustaf Hoffstedt, uttrycker stor besvikelse över regeringens beslut. Han menar att detta visar på en bristande förståelse från regeringens sida om spelmarknadens komplexitet och dess nuvarande sårbarhet.

Hoffstedt lyfter fram nyligen insamlade data som visar att endast 77 procent av spelandet går via licensierade aktörer på den svenska marknaden. För vissa speltyper, som onlinekasino, är den siffran så låg som 72 procent. Än mer oroande är att dessa siffror har visat en nedåtgående trend.

Hoffstedt påpekar att dessa siffror redan ligger under den målsättning om 90 procent kanalisering som staten satt upp. Om skattehöjningen godkänns, befarar han att vi snabbt kan återvända till de låga kanaliseringsnivåer som rådde före omregleringen 2019. Det var just dessa låga nivåer som ledde till att omregleringen genomfördes från början.

Hoffstedts avslutande ord var en uppmaning till regeringen att tänka om: ”Sveriges regering måste prestera mycket bättre än så här. Än finns det tid att dra tillbaka förslaget.”

Karl Åhgren
Karl Åhgren

Karl Åhgren är inte bara hjärnan bakom, utan också den passionerade grundaren av Snabbacasinon.se.

Med en gedigen bakgrund inom iGaming, både som ivrig spelare och skicklig författare, har Karl dedikerat sig till att leverera endast den mest trovärdiga och aktuella informationen.

När du navigerar på sajten kan du känna dig trygg, med vetskapen om att det är Karls expertis som guidar dig.