ATG går mot strömmen med kraftig vinstökning

ATG går mot strömmen med kraftig vinstökning

Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) rapporterar om en tvåsiffrig ökning i rörelseresultatet trots utmanande förhållanden som har fått den svenska marknaden att stanna upp.

I en handelsuppdatering för de tre månaderna fram till 30 september 2023 meddelade det statligt ägda spelbolaget att nettoomsättningen från spel ökade med 4,5% till 1,35 miljarder SEK, jämfört med 1,29 miljarder SEK föregående år. Detta är det näst högsta resultatet för ett tredje kvartal i ATG:s historia, trots att den svenska marknaden stagnerade under första halvåret.

Den totala omsättningen för tremånadersperioden låg på 1,53 miljarder SEK, vilket var en ökning med 3,0% jämfört med föregående år. Nettoomsättningen från trav ökade med strax över 1,8% till 1,02 miljarder SEK. Även vadslagning på sport ökade något från 151 miljoner SEK till 159 miljoner SEK.

Koncernen redovisade ett rörelseresultat på 497 miljoner SEK, vilket var en ökning med 13,7% jämfört med föregående år. Ökningen berodde delvis på en minskning av rörelsekostnaderna med 3% till 761 miljoner SEK. ATG uppgav att besparingarna kom från nedskärningar i marknadsförings- och konsultkostnader.

Ekonomiska oro

”Vi ökar intäkterna – nettoomsättningen från spel under tredje kvartalet är historiskt sett vår näst högsta,” sade ATG:s vd, Hasse Lord Skarplöth. ”Och vi minskar kostnaderna. Men den ekonomiska framtiden är fortfarande en källa till oro.

”Efter en minskning under första kvartalet, påverkad av den allmänna ekonomin och förra årets pandemieffekter, ser vi fortsatt tillväxt även under tredje kvartalet. Vi ökar intäkterna och sänker våra kostnader. Detta är en effekt av fortsatt kundfokus samt strikta prioriteringar, konsultbyte och kostnadskontroll.”

Lord Skarplöth upprepade ATG:s motstånd mot regeringens planer på att höja spelsskatten från 18% till 22% från juli 2024. ATG uppskattar att detta kommer att innebära ytterligare 200 miljoner SEK i skatt, vilket enligt företaget kommer att vara en förlust för Sveriges travindustri.

”Vårt förslag är att skatten på vadslagning hålls på 18 procent och att skatten på kommersiellt onlinespel (casino och poker) höjs till 26 procent,” sade han.

Generellt positiva resultat under Q3 Casino var det område som växte mest, även om det är ATG:s minsta verksamhetsområde. Casinoverksamheten ökade med 24,2% till 169 miljoner SEK.

ATG:s detaljhandelsverksamhet minskade med 23,3% till 154 miljoner SEK. Däremot fortsatte den mycket större digitala kanalen att växa. Nettoomsättningen från digital spelverksamhet ökade med 9,7% till 1,20 miljarder SEK.

Danmark stod för 92 miljoner SEK av nettoomsättningen från spel, vilket var en ökning med 18,0% jämfört med föregående år.

Enligt siffror från Spelinspektionen sjönk bruttospelintäkterna på den svenska marknaden med 1% under de tre månaderna fram till 30 juni. Kommersiellt onlinespel och vadslagning på sport, lotteri, spelautomater och landbaserat kommersiellt spel minskade alla under perioden.

Svenska Spel rapporterade om en 1% ökning i både intäkter och rörelseresultat under det senaste kvartalet.

Karl Åhgren
Karl Åhgren

Karl Åhgren är inte bara hjärnan bakom, utan också den passionerade grundaren av Snabbacasinon.se.

Med en gedigen bakgrund inom iGaming, både som ivrig spelare och skicklig författare, har Karl dedikerat sig till att leverera endast den mest trovärdiga och aktuella informationen.

När du navigerar på sajten kan du känna dig trygg, med vetskapen om att det är Karls expertis som guidar dig.