Videoslots bötfälls i Sverige

Videoslots bötfälls i Sverige

Videoslots har belagts med en böter på 9 miljoner SEK i Sverige för överträdelser av lagar mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism.

Den Malta-baserade spelgruppen uppfyllde inte kraven på kännedom om kunderna i en utredning som genomfördes av Spelinspektionen, den svenska spelmyndigheten. Videoslots brister bedömdes vara ”allvarliga och systematiska”.

Regulatorn utfärdade en böter på 9 miljoner SEK och en varning. Det beslutades dock att gruppen inte skulle fråntas sin licens.

Spelinspektionens utredning fann brister i Videoslots penningtvättsprotokoll med 10 av dess största kunder mellan 2019 och 2021. De 10 valdes slumpmässigt ut bland dem som gjorde de största insättningarna och satte in det största totala beloppet. Myndigheten granskade gruppens åtgärder rörande de 10 och fann ett misslyckande med att förklara avvikelser mellan inkomst och speltransaktioner.

Bland dessa fanns en kund som satte in mer än 5 miljoner SEK under den tvåårsperioden trots en inkomst på endast 57 000 SEK 2018. Spelaren kunde sätta in och ta ut stora summor pengar under två år efter att en initial risk observerats.

Videoslots försvar

Videoslots hävdade att de granskade kunderna inte representerar den höga efterlevnadsnivå som de strävar efter att uppnå. De uppgav även att syftet med AML-reglerna främst är att rapportera misstänkt verksamhet till enheter för finansiell underrättelseinformation. Spelinspektionen svarade dock att företaget självt har en skyldighet att upptäcka och avskräcka misstänkt verksamhet.

Spelinspektionen konstaterade att Videoslots hade brutit mot flera delar av penningtvättslagen. Detta inkluderade ett misslyckande med att snabbt vidta lämpliga förstärkta åtgärder för kundkännedom. De dokumenterade inte heller och bevarade inte uppgifter om förstärkta åtgärder för kundkännedom.

Videoslots underlättade inte aktivt utredningen Regulatorn accepterade att Videoslots hade åtagit sig att förbättra efter utredningen. Men det noterades även att Videoslots var samarbetsvilliga men inte aktivt underlättade utredningen.

”Videoslots har inte arbetat tillräckligt proaktivt och riskbaserat för att kunna säkerställa att kundkännedomen är aktuell och tillräcklig för att kunna bedöma och motverka risken för att företaget används för penningtvätt och finansiering av terrorism,” stod det i Spelinspektionens beslut.

”Myndighetens bedömning är att Videoslots kundkännedom gällande alla de granskade kunderna har varit otillräcklig. Videoslots skulle därför inte ha upprätthållit affärsförhållandet eller genomfört enskilda transaktioner avseende dessa kunder.”

Karl Åhgren
Karl Åhgren

Karl Åhgren är inte bara hjärnan bakom, utan också den passionerade grundaren av Snabbacasinon.se.

Med en gedigen bakgrund inom iGaming, både som ivrig spelare och skicklig författare, har Karl dedikerat sig till att leverera endast den mest trovärdiga och aktuella informationen.

När du navigerar på sajten kan du känna dig trygg, med vetskapen om att det är Karls expertis som guidar dig.